Gjuhë Angleze | mosha 6-11

Çmimi:10€ | :

Ky program zbavitës do të jetë i mbushur me aktivitete argëtuese për të mësuar gjuhën Angleze. Që në fillim fëmijët  do të jenë plotësisht të përfshirë në të menduarit për veten dhe të bëjnë gjëra në mënyrë të pavarur. Temat në këtë program do të inkurajojnë fëmijën të zbulojnë botën rreth tyre duke e bërë mësimnxënien më kuptimplotë dhe të paharrueshme.

Pas përfundimit të trajnimit nxënësit do të jenë në gjendje të:

– punojë në grupe të vogla

– përdorin fjalor të ri gjatë diskutimit me të tjerët

– bënë ndërlidhjen mes eksperiencave të tyre

– punojnë në mënyrë të pavarur për të kryer detyra në gjuhën Angleze