Mosha 6-11 vjeç

Çmimi: | :

Kjo qendër përfshin kurse të bazuara në komunikim për studentë të të gjitha niveleve mes moshës 6 vjeç dhe 11 vjeç. Instruktorët tanë profesionistë përdorin lojëra, aktivitete interaktive dhe materiale të tjera në lidhje me temat përkatëse me qëllim  për të angazhuar dhe argëtuar nxënësit bazuar në moshën, nivelin, qëllimet dhe personalitetin e tyre.