Të gjitha Kurset

Aktrim | mosha 6-11

Ky kurs për fëmijë do të specializojë fëmijët në aktrimin për film me theks të veçantë në sjelljet dhe procedurat…

Lexo më shumë

AVR | mosha 12-18

EON Reality është një platformë e hapur e cila mbështet përmbajtjen e Realitetit Virtual  dhe të Përzier si dhe lejon…

Lexo më shumë

AVR | mosha 6-11

EON Reality është një platformë e hapur e cila mbështet përmbajtjen e Realitetit Virtual  dhe të Përzier si dhe lejon…

Lexo më shumë

Gjuhë Angleze | mosha 12-18

Bashkangjituni në grupin tonë të Gjuhës Angleze për të përmirësuar dijeninë tuaj në tema të ndryshme dhe për të u…

Lexo më shumë

Gjuhë Angleze | mosha 6-11

Ky program zbavitës do të jetë i mbushur me aktivitete argëtuese për të mësuar gjuhën Angleze. Që në fillim fëmijët …

Lexo më shumë

Gjuhë Gjermane | mosha 12-18

Trajnimet në gjuhën Gjermane përmes mësimit interaktiv dhe aktiviteteve të ndryshme kanë për synim që nxënësve të ju mundësoj: të…

Lexo më shumë

Gjuhë Gjermane | mosha 6-11

Trajnimet në gjuhën Gjermane përmes mësimit interaktiv dhe aktiviteteve të ndryshme kanë për synim që nxënësve të ju mundësoj: të…

Lexo më shumë

Pikturë dhe Vizatim | mosha 12-18

Piktura është praktikë e aplikimit të ngjyres në një sipërfaqe të ngurtë, si psh pëlhurë, mur, dru, xham, letër etj.…

Lexo më shumë

Pikturë dhe Vizatim | mosha 6-11

Piktura është praktikë e aplikimit të ngjyrës në një sipërfaqe të ngurtë, si p.sh pëlhurë, mur, dru, xham, letër etj.…

Lexo më shumë

PowerPoint dhe Animacionet | mosha 12-18

Trajnimi ka të bëjë me përshatajen e programit për nevoja të shfrytëzuesve dhe me krijimin dhe shtimin e efekteve të…

Lexo më shumë

Programim | mosha 12-18

Fokusi i këtij trajnimi është të i ofrojë nxënësve një njohuri bazike dhe të avancuara të koncepteve të programimit kompjuterik…

Lexo më shumë

Programim | mosha 6-11

Trajnimi ka të bëjë me njohjen e nxënësve me programim dhe përdorimin e programimit në zhvillimin e projekteve. Nxënësve do…

Lexo më shumë

Robotikë | mosha 12-18

Ne dëgjojmë gjatë gjithë kohës që Robotët do të integrohen në jetën tonë kudo; qoftë në spitale, fabrika, banka apo…

Lexo më shumë

Sporti | age 12-18

Trajnimi ka të bëjë me njohjen e nxënësve me badmintonin si një lojë argëtuese të dobishme si nga aspekti shoqëror…

Lexo më shumë

Sporti | mosha 6-11

Trajnimi ka të bëjë me njohjen e nxënësve me pingpongun si një lojë argëtuese të dobishme si nga aspekti shoqëror…

Lexo më shumë

Të Menduarit Kritik | mosha 6-11

Mendimi kritik është një ndër aftësitë më të rëndësishme të shekullit XXI. Idetë e reja dhe inovative si dhe aftësia…

Lexo më shumë

Të Menduarit Kritik |mosha 12-18

Mendimi kritik është një ndër aftësitë më të rëndësishme të shekullit XXI. Idetë e reja dhe inovative si dhe aftësia…

Lexo më shumë