Aktrim | mosha 6-11

Çmimi:25€ | Kohëzgjatja: 05.07.2021 - 16.07.2021

Ky kurs për fëmijë do të specializojë fëmijët në aktrimin për film me theks të veçantë në sjelljet dhe procedurat profesionale në skenë. Instruktori i aktrimit do të përqendrohet në ngritjen e talenteve individuale të fëmijëve duke i ndihmuar ata të marrin njohuri dhe teknika profesionale të kërkuara për film dhe televizion.